Rendelési feltételek

Bejelentkezni a megújult oldalunkra a régi felhasználójával a következő képen lehet:

 • Kattintson felül a  „Belépés/regisztráció” menüpontra.
 • kattintson az „Elfelejtette jelszavát?” feliratra
 • Írja be a régi BDSport.hu oldalon történő regisztrációkor használt email címet az „E-mail-cím”  beviteli mezőbe, majd kattintson a „KÜLDÉS” gombra.
 • A webshopunk elküldi a megadott email címre a levet, ezt megnyitva kattintson az emailben kapott linkre
 • A megnyíló oldalon adja meg az új jelszavát kétszer és kattintson a „MENTÉS” gombra.
 • Ezt követően az email címével és a megadott jelszóval be tud jelentkezni a megújult weboldalunkra.

 

Rendelési feltételek

 

Webáruházunkban kizárólag eredeti, licenszes termékek kaphatók!

Minden vásárlás utánvétellel történik, kivéve ha vásárló előre jelzi utalási szándékát. Ez utóbbi a kisebb összegű rendeléseknél célszerű.

FONTOS! Az értékesítés nem csak raktárkészletről történik! A termékek nagy részét 6-8- munkanapon belül szállítjuk, de bizonyos esetekben a beszerzés több időt is igénybe vehet. Az  ennél hosszabb szállítási idő esetén a felvesszük Önnel a kapcsolatot.

 

Rendelés

Érvényes rendelést Ön csak regisztráció után, a szállítási és számlázási adatainak megadásával adhat fel. A regisztráció során az adatlapot értelemszerűen ki kell tölteni. A regisztrációt megelőzően, vagy követően kosarába elhelyezheti a kívánt termékeket. Itt választhat fizetési és szállítási módot. A szállítási cím megadása után az áruházi szoftver automatikusan kiszámítja a fizetendő szállítási díjat. A megrendelések állapotáról emailben tájékoztatjuk.

 

A megrendelés feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 8-18 óráig.

A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

Ügyfélszolgálatunk minden esetben e-mailben tájékoztatja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 6 munkanapon belül.

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

A webáruházban kínált termékek adatainak és árainak helyessége érdekében a legnagyobb gondossággal jártunk el, de a felmerülő esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben minden gondosságunk ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő árra, akkor a webáruház üzemeltetője nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a vevő elállhat vásárlási szándékától.

Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor! A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére. Az esetleges árazási hibákat, informatikai zavarokkal összefüggő esetleges aránytalanul nagy hátrányt okozó téves árazások esetében fenntartjuk a jogot a megrendelésben rögzített ár helyesbítésére, a megrendelővel történő egyeztetés mellett. Ezekben a rendhagyó esetekben is törekszünk a Vásárló lehetőség szerint legjobb, számára legelőnyösebb alternatív termék beszerzésére, illetve szállítására.

 

Adatvédelem, adatnyilvántartás

A Megrendelő hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Kereskedő a személyes adatait az e-kereskedelem ellátásához szükséges mértékben és módon kezelje, feldolgozza, illetve tárolja.

Adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél az cégünk alvállalkozójaként működik együtt. Ekkor azonban, az alvállalkozók a cégünk által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.

 

Szállítási és fizetési információk

A megrendelt termékeket (amennyiben raktáron megtalálható) legkésőbb 3 munkanapon belül szállítjuk ki. Amennyiben a megrendelt termék nincs raktáron kb. 10 munkanapon belül szállítjuk ki(kivéve a terméknél megjelölt hosszabb határidő), ha nem tudjuk beszerezni a terméket telefonon vagy e-mailban értesítjük és egy lehetséges másik termékkel - ha az Önnek is megfelelő - behelyettesítjük vagy a megrendelt termék várható szállítási határidejét közöljük.  Kérjük, győződjön meg arról, hogy a kiszállított áru az átvételkor sértetlen. Szállítással kapcsolatos sérülés bejelentést csak a szállítás napján áll módunkban figyelembe venni.

 

Házhoz szállítás, információk

Webáruházunk megrendeléseit a Transo-Flex futárszolgálat és a Magyar Posta teljesíti.

A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni.

A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg, az át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelőre terheljük!

Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan

Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak! Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani.

 

Tulajdonjog

Minden kiszállított termék, a vételár teljes kifizetéséig a Balázs-Diák Kft. tulajdonát képezi.

 

Garancia

Garanciát adunk minden termékre az átadástól számított 1 hónapig.
A hibás terméket, ha még forgalmazzuk kicseréljük illetve webáruházunk termékeire beszámítjuk.
Használt termékeknél pénzvisszafizetés NINCS!

 

Elállási jog

A vásárló az áru kézhezvételétől kezdődően 14 napon belül indokolás nélküli elállhat a vásárlástól. E-mailben, vagy írásban jelezze az elállási szándékát. Ez esetben az árut eredeti csomagolásban, sérülésmentesen, használati kopásnyom-mentesen kérjük az eladóhoz visszajuttatni 14 napon belül. (Csak a kipróbáláshoz szükséges mértékben használtan). Amennyiben használatból eredő kopás látható a terméken, akkor nem áll módunkban a terméket visszavenni.

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. Amennyiben használatból eredő kopás látható a terméken, akkor nem áll módunkban a terméket visszavenni.

A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát, ha

 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen  többletköltség nem terheli.

Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére.

Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a Kapcsolat menüpontban található elérhetőségeken.

Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

Az elállási nyilatkozat letölthető innen.

 

Csere

Természetesen a vásárlónak jogában áll a hibás termékek esetében az áru cseréje, kézhezvételtől számított 14 napon belül. (Kivételt képeznek, az egyéni igény szerint feliratozott ruhaneműk, fehérneműk, illetve a vásárló által kézhezvétel után már használatba vett termékek.). A 14 napos határidő az áru átvételének napjától számítjuk.

Teendők csere esetén:

E-mailben vegye fel velünk a kapcsolatot. (Telefonon is jelezheti, de írásban minden essetben erősítse meg a csere szándákát.) A cserélendő terméket jutassa vissza hozzánk. A csere terméket megrendeljük az Ön részére. Futárszolgálattal kiküldjük a csere terméket.

Az újabb kiszállításnak költségét a webáruházunk állja.

 

A jótállást kizáró tényezők:

A számlán, vagy az azonosító címkéken történő bármely szabálytalan javítás, törlés, átírás vagy valótlan adatok bejegyzése a jótállás érvénytelenségét vonja maga után. Megszűnik a jótállási kötelezettség, ha a meghibásodás nem rendeltetésszerű használatból ered.

 

Vitás ügyek rendezése:

A jelen ÁSZF-ben és az eseti szerződésben meghatározottakon felül a polgári törvénykönyv, valamint a 151/2003 (IX. 22.) kormányrendelet és a 49/2003 (VII. 30.) GKM-rendelet szabályai az irányadók. Békés úton nem rendezhető vita esetére kikötjük a vállalkozás székhelye szerinti bíróságok kizárólagos illetékességét.